vali huvipakkuva akupunkti tutvustus altpoolt menüüst

Mis on jooga ?

Mõiste jooga tuleneb sanskriti keelsest sõnast yoga. Yoga aga tuleneb sõna tüvest yug („rakend”, „ikkega ühendama”) ehk võime mõiste tõlkida eesti keelde kui „ühendus”, „ühinema” või ühinemine”. Jooga teel käijatele on sihiks jõuda seisundisse kus Ego lahustub jumalikku, kus toimub ühinemine Jumala, Valguse või Kõrgema väega. Selles seisundis ei ole miski võimatu, lisaks on piiramatud nii aeg kui ruum. Selline ülim seisund saavutatakse läbi teadvuse neeldumise (samadhi). Samadhi tehnikate praktiseerimisel või eristada erinevaid astmeid mis läbitakse läbi intensiivse praktiseerimise (tapas).

Üks autoriteetsemaid joogi teatmeteoseid Patanjali „Joogasuutrad” nimetab joogat – yoga chitta vritti nirodha . Mis tõlkes on „jooga on üles kerkivate fluktuatsioonidega samastumise lõpetamine”.
Seda võiks tõlgendad kui jooga on seisund kus meie meeled ei samastu enam erinevate objektidega nii kehas sees kui väljaspool (näiteks mõtted, aistingud, emotsioonid jne).

Patanjali kirjeldas ka kaheksaastmelist teed sellesse seisundisse jõudmiseks ja püsivalt jäämiseks.

Mis on hatha jooga?

Lääne maailmas praktiseeritakse enim hatha joogat, mis tuleneb sanskriti keelsetest sõnadest ha (päike) ning tha (kuu). Hatha mõiste viitab ka lülisambast paremal pool olevale päikese kanalile (pingala) ja lülisambast vasakul olevale kuu kanalile (ida). Hatha joogat võiks tõlgendada kui füüsilise keha korrastamiseks loodud harjutuste ja hingamistehnikate süsteemi. Joogid peavad keha kui vaimu tegutsemise ja ilmnemise tempiks. Seetõttu peavad nad väga oluliseks hoolitseda selle püha templi, oma keha eest.

Hommikujooga

Tuhandeid aastaid on joogid alustanud päeva päikesetõusul. Seda aega peetakse eriti oluliseks ajaks kuna soodsat mõju nii jooga harjutustele kui meditsioonile. Ehk parim aeg on päikesetõusu aeg brahma muhurta ( „brahma tund” ehk päikesetõusu aeg). Traditsiooniliselt ülistatakse päikesetõusu ajal kui esimest õpetajat- guru, kes tõi inimkonnale jooga teadmised. Jooga järgi on päike igavesti särava vaimu sümbol. Seetõttu praktiseeritakse hommikuti tehti lihtsamaid ja traditsioonilisemaid päikestervitusi ehk Surya Namaskar’i. Kui ei ole võimalik teha päikesetõusul püüa seda teha enne oma hommikutegevusi. Hommikujooga.ee web-i tunnid võimaldavad sul valida endale sobiva hommikuse aja.

Asanad

Joogameister Patanjali kirjeldab mõistet asana „JoogasuutrateII:29 peatükis, asana on keha püsiv ja mugav asend. Asana algne tähendus oli „istuma” või „istumine”. Hiljem anti asana nimetus neile keha asenditele, mida joogid võtavad oma kehaliste takistuste kõrvaldamiseks ja tervise korrastamiseks. Samas on lisaks asanatele joogas veel staatilised ja dünaamilised harjutused, sümmeetrilised ja asümmeetrilised harjutused, sirutused, pöörded, abi ja sissejuhatavad tehnikad, soojendavad ja lõdvestavad abiharjutused. Lisaks praktiseeritakse erinevaid asanaid erinevate pranajaamadega või ilma nendeta. Sõrme asanaid nimetatakse mudrateks.

Yama

Yama on esimene osa jooga kaheksa astmelisest teest. Yama ühendab endast erinevaid sotsiaalseid piiranguid, mille praktiseerimine loob eetilise aluse joogapraktikate edenemiseks. Need on:
Ahimsa – vägivallatus, mittekahjustamine
Satya – tõesus
– Asteya – mittevarastamine
Brahmacarya – mõõdukus
Aparigraha – ahnusetus